X-match

Om du har X-match med någon av dina träffpersoner, måste ni ha minst 20 centimorgan gemensamt för att det skall vara värt att leta gemensamt ursprung.

Mer info kommer snart.

Läs vad Peter Sjölund säger på https://petersjolund.se/min-man-har-x-match-med-sin-son/