Gårdsforskning

Gårds- och bygdeforskning – några tips

Anna-Lena Hultman konkordia@konkordia.se

  1. Ägare av fastighet

Källor: Lagfarter, bouppteckningar och lantmäterihandlingar

  • Boende och brukare av fastighet

Källor: Mantalslängder, husförhörslängder, församlingsböcker

—————————————————————————————–

  1. Skapa en ägarlängd       Från dagens ägare till 1600-talet

Idag:              Vem äger fastigheten idag?

Ta fram kartan hos www.hitta.se. Skriv in orten. Zooma in så att hussymbolerna visas. Klicka så att adressen visas. Byt till Tomtvy och dubbelklicka på platsen så att tomtgränser och fastighetsbeteckning visas.

Fastighetsinformation. Ring lantmäteriets kundtjänst på 0771-63 63 63. Välj alternativ 1 och be att få uppgift om vem som äger fastigheten, tidigare ägare mm. Be att få en utskrift på alla uppgifter som finns. Där kan byggnadsåret anges. Be att få uppgifterna via mail.

Eller maila till kundcenter@lm.se begär samma uppgifter. Du får uppgifterna inom 3 arb dagar.

1933-1980     Fastighetsböcker

Finns inte längre online pga GDPR. Originalen hos Härnösands landsarkiv. www.riksarkivet.se har ett formulär ”Beställ inskrivningshandling”.10 veckors handläggning. Kostar 4 kr /sida

1875-1930     Lagfartsböcker

Finns online hos Riksarkivet www.sok.riksarkivet.se   Välj Digitala forskarsalen. Specialsök. Välj Lagfartsböcker 1875-1933. Leta upp den domsaga där din fastighet ligger. (sök på Wikipedia). Välj. Skrolla tills du hittar gårdar i ”din” socken.  Arkiv Digital lägger också ut Lagfartsböckerna: Arkivsökning. Skriv in häradets namn i rutan Arkivbildare.

 1600-talet – ca 1875  Domböcker (småprotokoll och lagfartsprotokoll)

Lagfarterna finns i Häradsrätternas arkiv hos resp. landsarkiv under beteckningarna Domböcker, Småprotokoll eller Lagfartsprotokoll. AD arbetar med digitalisering.

Uppbud Före 1875 skulle varje fastighetsköp ”uppbudas” 3 gånger vid tinget, innan lagfart (fasta) kunde beviljas. Vid 1:auppbudet uppvisades köpekontraktet.

Skatteköp, då privatpersoner köpte fastigheter. Finns i Arninge. Kommer förhoppningsvis snart hos AD.

Torp och förpantningslägenheter uppstod ofta genom en inteckning i en gård. Intressanta uppgifter kan finnas i domböckernas inteckningsprotokoll. När torpsystemet avvecklades i början av 1900-talet såldes torpen ofta ifrån gården. Då finns det lagfarter.

Bouppteckningar

För att få fram sterbhusdelägare och konstatera om det finns fast egendom vid dödsfall används bouppteckningar. Arkiv Digital har bouppteckningar långt in på 1900-talet. (abonnemang krävs). Välj den socken där dödsfallet skedde. Välj Bouppteckningar. Kolla om det finns register. För senare bouppteckningar finns beställningsformulär hos Riksarkivet www.riksarkivet.se Beställ uppgifter och kopior. Bouppteckningar efter 1 juli 2001 finns hos Skatteverket. Ingen sekretess.

Kartor ger extra information

Gå till www.lantmateriet.se (Gratis) Välj Kartor och geografisk information. Välj sedan Historiska kartor. Skrolla ner till ”Till Historiska kartor”. Du får upp kartan över Gävle. Välj län. Välj kommun. Välj närmaste ort. Nu visar kartan ”ditt” område. Zooma in med gården du söker i mitten. Zooma alla stegen. Klicka på Sök (över bilden). Nu ser du de flesta kartorna äldre än 1928. Om du får felmeddelande kanske du zoomat för lite eller kommit lite snett. Flytta kartan lite och sök igen.

  • Boende och brukare av fastighet

Mantalslängder  

Mantalslängder finns hos Riksarkivet www.sok.riksarkivet.se Välj Digitala forskarsalen. Specialsök. Välj Mantalslängder 1642-1820. Välj län och församling. Kolla sedan år för år. Mantalslängderna upptar den som brukade jorden, familjens huvudman. Senare mantalslängder, efter 1820,  finns på mikrofilm på länsbiblioteken och på landsarkiven. Även Arkiv Digital har mantalslängder, Arkivtyp Häradsskrivare

Lokalundersökningar 1913-1917 hos Riksarkivet, 1944 hos Arkiv Digital

Husförhörslängder

Husförhörslängderna är inte pålitliga källor för ägande, men är ovärderliga för att hitta personerna som bodde på fastigheten.

När byggdes huset? Lantmäteriets fastighetsinformation

I böckerna Svenska Gods och gårdar (1940-tal) och Sveriges bebyggelse (1950-tal) uppger ägarna själva när mangårdsbyggnader och ekonomibyggnader har uppförts. Böckerna finns på DVD hos Old Books http://www.obdr.se/ AD har börjat lägga ut skannade böcker. Skriv ”Svenska Gods och gårdar” i rutan Arkivsök.

Gamla foton finns hos tidigare ägare/boende, hembygdsföreningarna, lokala museer, Nordiska                   museet, www.hembygd.se , Arkiv Digital (flygbilder)

Tidningar      Svenska dagstidningar äldre än 115 år finns delvis online hos KB https://tidningar.kb.se/ för läsning hemma eller på bibliotek. Lokala tidningar har ofta annonser om gårdsförsäljningar och arrenden. Skriv socken eller gårdsnamn i rutan som kommer upp. Även de svenskamerikanska tidningar på www.mnhs.org har mycket information om Sverige.

Gårdsforskning: Sök i Google på Heden + Gårdsforskning. En artikel i Öckerööarnas släktforskarförenings medlemstidning.