Rubrikerna

 1. Klicka på Matches för att se dina träffar.
 2. I rutan All ser du hur många testade personer som du är släkt med (inom ca 10 generationer)
 3. Du ser en lista med testade personer. Närmaste släktingar kommer först.
 4. Klicka på bilden eller silhuetten för att se personens e-postadress.
 5. Den lilla ikonen med block och penna kan du använda för egna anteckningar om släktskap.
 6. Om personen lagt in sitt släktträd visas ett litet blått släktträd (se mer nedan). För personer som inte lagt in träd visas en grå trädsymbol.
 7. Rubriken Match Date ger dig möjlighet att sortera om listan med personer. Klicka på Match Date för att få upp de senast inlagda.
 8. Rubriken Relationship Range indikerar hur mycket släkt du och din träffperson är. De första personerna på listan brukar stämma ganska bra, men sedan blir sannolikheten att det är rätt mycket mindre. 2nd cousin – 3rd cousin (syssling-brylling) är ofta mer avlägsna, kanske 4-5 kusiner. Fäst inte så mycket tilltro till uppgifterna.
 9. Rubriken Shared Centimorgans (mått på delat DNA). Siffran visar hur mycket DNA du delar med träffpersonen. Du kan dela olika mycket DNA med syskon som testat sig. Om t ex mor och dotter båda testat sig, kanske du får träff på modern men inte dottern. Det beror på att dottern ärvt mest av sitt DNA från fadern.
 10. Longest Block visar också hur lång den längsta gemensamma DNA-strängen är. Siffran bör mestadels vara över 10 för att släktskapen skall gå att spåra.
 11. X-match För träffar med X-match bör Longest block vara över 20 för att du skall kunna hitta hur ni är släkt.
 12. Linked Relationship visas om du i ett senare skede kopplar ditt släktträd med träffpersonens träd
 13. Ancestral Surnames kan du själv lägga in. Har inte så stor betydelse.
 14. Här nedan ser du vad siffrorna under rubriken Shared Centimorgan kan betyda.