Jämför DNA-träffar

1. Chromosome Browser

Du kan jämföra dina närmaste träffar för att se om dom sinsemellan är nära släkt. Markera två eller fleraträffar med bock i rutan framför namnet. Klicka på rutan Chromosome Browser ovanför din träfflista. Compare (jämför). Då ser du dina kromosomer rad för rad. Matchningar som ligger på samma kromosom är ganska nära släkt, särskilt om dom ligger parallellt och är hyggligt långa.

2. In common with (ICW)

Du kan se vilka träffar du och en utvald person har gemensamt. Välj en träffperson att granska genom att sätta bock framför namnet. Klicka på In common with (gemensamt med) och du får en lista på gemensamma träffar. När du är klar klickar du på Reset filter för att gå tillbaka.

3. Matrix.

Börja med att ladda ner hela din träfflista till Excel. Längst ner på din träfflista finns en ikon för: Download Matches. Klicka på den. Då laddas hela din träfflista ner som en csv-fil. Den sparas i din mapp som heter Hämtade filer. Öppna Excel på din dator. Öppna. Leta upp din hämtade fil i mappen Hämtade filer, filnamnet börjar med ditt kitnummer. Öppna. I rutan som kommer fram väljer du Avgränsade fält. Nästa. Välj Avgränsare Komma. Nästa. Slutför. Nu har du en Excel-fil med alla dina matchningar. (Dra isär kolumnerna lite så att du ser alla uppgifter om var och en. ) Spara filen som t ex Mina matchningar. Den här listan kan du ha nytta av på många sätt, t ex för att göra anteckningar om dina träffar.

Gå vidare Klicka på Home på din DNA-sida så att du kommer till förstasidan. Till höger om Matches har du fliken Matrix. Öppna den. Nu skall du välja vilka matchningar du vill jämföra. Då kommer din nedladdade Excel-lista väl till pass. Välj en av träffarna som du känner till släktskapet med. Fortsätt sedan med någon mer som du vill jämföra med den första. Du kan lägga till upp till 10 personer, men jag rekommenderar att du tar en i taget. Om de båda du lagt in är nära släkt visas en blå ruta med en bock i mitten. Om du istället har fått en grå ruta är de inte nära släkt. Ta då bort den personen genom att klicka Remove. Försök sedan med någon annan person.