Husflytt

25 – 26 september 2007 flyttade vi vårt huset från Gärdet till en ny tomt vid Konkordiahuset.